Koshi Logo

कोशी प्रदेश सरकारको आधिकारिक पोर्टल

THE OFFICIAL PORTAL OF GOVERNMENT OF KOSHI PROVINCE

सि.न नाम मिति सिर्जना गरेको मन्त्रालय लिङ्क
Koshi Logo

कोशी प्रदेश सरकारको आधिकारिक पोर्टल

THE OFFICIAL PORTAL OF GOVERNMENT OF KOSHI PROVINCE

The province is named Koshi after the Koshi River, which is the largest river in the country. On 1 March 2023 the former temporary name of the province, Province No. 1, was changed to Koshi Province.

धेरै हेरिएको

हाम्रो सम्पर्क

कोशी प्रदेश, विराटनगर

info.ocmcm@p1.gov.np

+977-021-470166